Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2018 r. o wydaniu decyzji znak SN-VII.7570.284.2015.11 w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na rozbudowie ...

... i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Bojanowo - Leszno od km 76,150 do km 94,750, województwo wielkopolskie, oznaczonej geodezyjnie jako: działki nr 371/1 o pow. 0,2168 ha oraz nr 376/2 o pow. 0,0019 ha, arkusz mapy 4, obręb Kłoda, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 04.12.2018 do 18.12.2018
Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 04.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.12.2018 - 07:58
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.12.2018 - 07:59