Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym oraz szkód rzeczywistych na nieruchomości ...

... przeznaczonej pod budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów, oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 196 o pow. 14,1709 ha, gm. Nekla, obręb Targowa Górka, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00029386/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, jako własność Pana Feliksa Czerniaka.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r.

Autor: Joanna Pietrzak
Data utworzenia: 30.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.12.2017 - 09:48