Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Województwa Wielopolskiego na cele inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 ...

... na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego (od km 46+729,53 do km 53+122,18), realizowanej w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego”, oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 30/32 o pow. 0,0044 ha, obręb 0028 – Wieleń, gmina Przemęt, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1E/00046748/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie jako współwłasność Pani Dagmary Piotrowskiej w udziale wynoszącym 1/3 części, Pana Dariusza Piotrowskiego w udziale wynoszącym 1/3 części oraz Pani Eweliny Piotrowskiej w udziale wynoszącym 1/3 części.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r.

Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 30.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.12.2017 - 10:04