Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji znak SN-VII.7570.365.2015.11 w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na rozbudowie i ..

... przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego – Rawicz od km 59,693 do km 64,440, województwo wielkopolskie, oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 451/1 o pow. 0,0117 ha, arkusz mapy 1, obręb Folwark, gmina Rawicz – obszar wiejski, województwo wielkopolskie.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 30 listopada 2017 r. do dnia 14 grudnia 2017 r.

Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 30.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.12.2017 - 10:01