Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji znak SN-VII.7570.6.2015.11 w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na rozbudowie i ...

... przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Rawicz – Bojanowo od km 64,440 do km 76,150, województwo wielkopolskie, oznaczonej geodezyjnie jako: działki nr 106/1 o pow. 0,0222 ha, nr 91/1 o pow. 0,0027 ha oraz nr 86/1 o pow. 0,0142 ha, arkusz mapy 1, obręb Izbice, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 30 listopada 2017 r. do dnia 14 grudnia 2017 r.

Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 30.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.11.2017 - 12:33