Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. o wydaniu w dniu 28 czerwca 2018 r. decyzji nr 96/18 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: ...

... „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”. Odcinek dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec – Pątnów – województwo wielkopolskie – ETAP II.
 

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
04.07.2018 do 18.07.2018
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 29.06.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.07.2018 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.07.2018 - 00:00