Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.06.2018 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.20.2017.4) uchylającej w części decyzję Starosty Tureckiego nr 6/2017 z dnia 14.09.2017 r. (znak AB.6740.1.3.2017) o zezwoleniu na ...

... realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Obrzębin - Słodków Kolonia, obejmującej budowę dwóch odcinków drogi gminnej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w miejscowościach Obrzębin i Słodków Kolonia, gm. Turek, i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
04.07.2018 do 18.07.2018
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 28.06.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.07.2018 - 10:09
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.07.2018 - 00:00