Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 września 2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 14/2017 z dnia 7.06.2017 r. o zezwoleniu na ...

... realizację inwestycji drogowej – przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2932P Tarnowo Podgórne-Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin)-Więckowice oraz nr 2403P Więckowice-Dopiewo, w m. Więckowice.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 04.10.2018 do 18.10.2018
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 28.09.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.10.2018 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.10.2018 - 00:05