Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 września 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 - odcinek II”