Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr nr 37/Z/16 dla inwestycji pn. „Przebudowa szlaku Przysieka Stara – Kościan od km 116.860 do ...

...  km 121.180 w zakresie układu torowego, robót drogowych od km 117.345 do km 121.180, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1kV od km 116.430 do km 120.900, usunięcia kolizji elektroenergetycznych od km 116.860 do km 120.140, sieci trakcyjnej, architektury, obiektów inżynieryjnych, zewnętrznych sieci i instalacji od km 116.860 do km 120.140. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń”.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 03.10.2018 do 17.10.2018
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 27.09.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.10.2018 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.10.2018 - 00:05