Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2018 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 40/18 z dnia 27 luty 2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu ...

... przez rzekę Polska Woda w ciągu drogi krajowej nr 25 km 334+321 w miejscowości Chojnik”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 7 marca 2018 r. do dnia 20 marca 2018 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 27.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.03.2018 - 00:00