Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 marca 2018 r. o wydaniu postanowienia Wojewody Wielkopolskiego o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. ..

... o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 7 marca 2018 r. do dnia 21 marca 2018 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 02.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.03.2018 - 00:00