Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2017 r o wniesieniu odwołania od decyzji nr 107/17 (znak IR-V.7840.61.2017.10) wydanej w dniu 12 maja 2017 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zatwierdzającej projekt budowlany ...

... i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piła Krzewina, udowa etapu I realizacja rozdzielni 400 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 19 maja 2017 r. do dnia 2 czerwca 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 18.05.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.05.2017 - 08:40