Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2017 r. zawiadamiającego o przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę...

dla inwestycji pn.: "Przebudowa i budowa infrastruktury linii kolejowej w ramach projektu POIiŚ 7.1-8 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz - prace przygotowawcze", w zakresie budowy i przebudowy linii nr E20 na odcinku Żychlin - Barłogi od km 144.650 do km 172.000. (IR-V.7840.3.143.2016.6).

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 19 kwietnia 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 18.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.03.2017 - 01:12