Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji ...

... inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, PN8,4MPa relacji Gustorzyn – Odolanów (etap II), oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 713 o powierzchni 0,5100 ha, działka nr 750 o pow. 0,5800 ha, obręb Cisew, gmina Turek, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 3 kwietnia 2017 r.

Autor: Joanna Pietrzak
Data utworzenia: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.03.2017 - 12:31