Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2017 r o wniesieniu odwołania od decyzji nr 69/17 (znak IR-V.7840.52.2017.10) wydanej w dniu 24 marca 2017 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zatwierdzającej projekt budowlany ...

... i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą "Przebudowa (modernizacja) stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Czerwonak".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 19 maja 2017 r. do dnia 2 czerwca 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.05.2017 - 08:38