Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2017 r. o wniesieniu odwołania od decyzji nr 76/17 (znak IR-V.7840.19.2017.10) wydanej w dniu 29 marca 2017 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., zatwierdzającej projekt ...

... budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina" (ETAP V) w zakresie od słupa nr 136 do słupa nr 189 w ramach zadania "Budowa linii 400 kV Piła Krzewina - Bydgoszcz".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 19 maja 2017 r. do dnia 2 czerwca 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.05.2017 - 00:00