Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej w ciągu ul. Fabrycznej w ...

... Pobiedziskach polegająca na budowie ronda" w ramach inwestycji pn. "Bezkolizyjne przejście drogowe pod linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa w miejscowości Pobiedziska - budowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego - w ramach budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Pobiedziskach - Letnisko, w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 2 maja 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 13.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.04.2017 - 00:00