Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej ...

... E-59 Wrocław - Poznań na odcinku Kościan - Czempiń od km 111,250 do km 131,080, oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 2927/1, arkusz mapy 28, obręb Kościan, powiat kościański.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 14 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Autor: Joanna Pietrzak
Data utworzenia: 13.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.04.2017 - 07:30