Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2017 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej częściowo decyzję Starosty Pleszewskiego z dnia 25.10.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na ...

... rozbudowie skrzyżowania realizowanej pn. ..Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa. Malińska. Armii Poznań. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie na skrzyżowanie typu rondo", i orzekająca w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 18 maja 2017 r. do dnia 1 czerwca 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 12.05.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.05.2017 - 00:00