Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej częściowo decyzję Starosty Poznańskiego Nr 19/2016 z dnia 28.10.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ...

... polegającej na budowie wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Rokietnickiej w m. Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie, i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 2 maja 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 12.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.04.2017 - 00:00