Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji nr 8/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka...

(od km 76+865 do km 80+848) w zakresie budowy ścieżki rowerowej, realizowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 14 czerwca 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r.

Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 14.06.2018
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 14.06.2018 - 09:05
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 14.06.2018 - 09:08