Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2018 r. o wydaniu decyzji znak SN-VII.7570.258.2015.11 w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na rozbudowie i ...

... przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Bojanowo – Leszno od km 76,150 do km 94,750 , województwo wielkopolskie, oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 299/118 o pow. 0,0014 ha, arkusz mapy 2, obręb Gołaszyn, Gmina Bojanowo, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 11 maja 2018 r. do dnia 25 maja 2018 r.

Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 11.05.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.05.2018 - 10:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.05.2018 - 11:48