Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Województwa Wielkopolskiego na cele inwestycji drogowej ...

... j polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego (od km 46+729,53 do km 53+122,18), realizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego”, oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 917/1 o pow. 0,0009 ha, obręb 0009 - Kaszczor, gmina Przemęt, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1E/00042410/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie jako współwłasność Pana Józefa Dydyny w udziale wynoszącym 16/64 części, Pani Krystyny Kijak w udziale wynoszącym 12/64 części, Pana Stanisława Dydyny w udziale wynoszącym 12/64 części, Pani Krystyny Borowskiej w udziale wynoszącym 3/64 części, Pani Edyty Podolskiej w udziale wynoszącym 3/64 części, Pana Marka Michałowskiego w udziale wynoszącym 3/64 części, Pana Lesława Michałowskiego w udziale wynoszącym 3/64 części, Pani Elżbiety Szantyki w udziale wynoszącym 4/64 części, Pani Anny Juszczak w udziale wynoszącym 4/64 części oraz Pana Mieczysława Dydyny w udziale wynoszącym 4/64 części.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 12.02.2019 do 26.02.2019
Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 12.02.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.02.2019 - 14:54
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.02.2019 - 14:55