Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2017 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji Rawicz od km 62.350 do km 64.440 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych,...

sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych od km 62.540, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń”

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 11 lipca 2017 r. do dnia 25 lipca 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 11.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2017 - 12:52