Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczoną na inwestycję drogową polegającą na budowie ...

... drogi krajowej nr S5 Poznań-Wrocław (od km 17+480,00 do km 36+389,86), odcinek Wronczyn-Kościan Południe, realizowaną pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, odc. Wronczyn-Kościan Południe”, oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 271 o pow. 0,6034 ha, arkusz mapy 2, obręb 0009 - Kiełczewo, gmina Kościan, powiat kościański, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 12 kwietnia  2018 r. do dnia 25 kwietnia 2018 r.

Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 11.04.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.04.2018 - 11:22
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.04.2018 - 11:23