Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania w ciągu drogi krajowej 72 z ...

o... drogami powiatową i gminną na typu rondo w miejscowości Przykona od km 36+475 do km 39+720 w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 14 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 11.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.04.2017 - 00:00