Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn .: „ „Modernizacja linii kolejowej E59 na ...

... odcinku Wronki – Dobiegniew od km 52+265 do km 81+877 w ramach projektu Prace na linii kolejowej E59 Poznań Główny – Szczecin Dąbie. LOT C.1 od km 52+265 do km 53+500. Infrastruktura towarzysząca linii kolejowej – urządzenia sterowania ruchem kolejowym i urządzenia telekomunikacyjne”.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 14.09.2018 do 28.09.2018
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 11.09.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.09.2018 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.09.2018 - 00:00