Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Tureckiego nr 6/2017 z dnia 14.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację ...

...  inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Obrzębin - Słodków Kolonia, obejmującej budowę dwóch odcinków drogi gminnej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w miejscowościach Obrzębin i Słodków Kolonia, gm. Turek, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 15 maja 2018 r. do dnia 29 maja 2018 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 10.05.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.05.2018 (Całodzienne)
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.05.2018 - 00:00