Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości przeznaczonej na realizację inwestycji ...

... drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 264 (ulicy Kleczewskiej) w Koninie wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 6053P (ulicy Paderewskiego), realizowanej pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”, oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 459/23 o pow. 0,0038 ha, obręb Międzylesie, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, zgodnie z zapisami rejestru gruntów we władaniu Skarbu Państwa.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 11 maja 2018 r. do dnia 25 maja 2018 r.

Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 10.05.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.05.2018 - 11:49
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.05.2018 - 11:51