Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego polegającej na budowie systemu radionawigacyjnego ...

... ILS/DME RWY28 (ILS-LLZ 28 i ILS-GP/DME 28), obejmującej budowę fundamentów pod konstrukcję anten ILS (wraz z montażem anten), montaż kontenerów na urządzenia radionawigacyjne oraz rozbudowę infrastruktury technicznej na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 29 maja 2017 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.05.2017 - 01:58