Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2017 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na rozbudowie i ...

... przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Kościan – Czempiń od km 111,250 do km 131,080, województwo wielkopolskie, oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 468/1 o pow. 0,0012 ha, arkusz mapy 1, obręb – Przysieka Polska, gmina Śmigiel, powiat kościański, województwo wielkopolskie, zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO1K/00031066/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie, jako współwłasność Miasta i Gminy Śmigiel w udziale 613/23217 oraz właścicieli nieruchomości lokalowych.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia 28 listopada 2017 r.

Autor: Przemysław Huda
Data utworzenia: 10.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.11.2017 - 10:22