Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2017 r. o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej ..

... E-59 Wrocław - Poznań na odcinku Kościan - Czempiń od km 111,250 do km 131,080, oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 2873/1 o pow. 0,0032 ha, arkusz mapy 28, obręb Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 listopada 2017 r. do dnia 24 listopada 2017 r.

Autor: Joanna Pietrzak
Data utworzenia: 10.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.11.2017 - 13:00