Obwieszczenie o wydaniu decyzji w II instancji z 6 marca 2018 r. w sprawie znak SN-III.7570.77.2017.14, dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wielkopolskim oznaczoną jako działki nr 12/3 i 15/2, obręb 0064, która ...

... O która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zgodnie z decyzją Starosty Ostrowskiego Nr RPA.6740.ID.1.2016 z 29 sierpnia 2016 r. o realizacji inwestycji drogowej.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 9 marca 2018 r. do dnia 23 marca 2018 r.

Autor: Agnieszka Twers-Janiszewska
Data utworzenia: 08.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.03.2018 - 12:33
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.03.2018 - 12:35