Obsługa klienta

Klienci w sprawach obywatelstwa polskiego przyjmowani są w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu.

W Punkcie Obsługi Klienta można:

 • złożyć lub uzupełnić wniosek w sprawach obywatelstwa polskiego oraz inne dokumenty niezbędne dla prowadzonego postępowania,
 • uzyskać informacje na temat obowiązujących procedur w sprawach obywatelstwa polskiego,
 • otrzymać obowiązujące formularze wniosków w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego,
 • zapoznać się z aktami sprawy, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu (61) 854 10 32 lub pod adresem obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl.

Punkt Obsługi Klienta czynny jest w dni robocze:

 • od godz. 08.30 do godz. 10.00 – informacja telefoniczna: 61 854 10 32
 • od godz. 10.30 do godz. 12.30  - wizyty podlegają rezerwacji internetowej  zgodnie z ustalonymi zasadami,
 • od godz. 13.00 do godz. 16.00 w poniedziałki oraz do godz. 15.30 w pozostałe dni – wizyty wymagają pobrania numeru w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Nie ma możliwości wcześniejszego pobrania numeru, tj. numer wizyty na dany dzień wydawany jest w tym dniu. Liczba numerów jest ograniczona i uzależniona od czasu trwania poszczególnych wizyt. Numery wydawane są od godz. 12.45.

Punkt Obsługi Klienta funkcjonuje w ramach Wydziału Spraw Obywatelskich.

Uwaga! Prawidłowo przygotowany wniosek wraz z załącznikami skraca czas wizyty i postępowania. W celu złożenia lub uzupełnienia wniosku zaleca się dokonać internetowej rezerwacji wizyty.

Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego oraz sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nie udzielają informacji na temat stanu prowadzonych postępowań. W celu uzyskania przedmiotowej informacji wnioskodawca lub jego pełnomocnik winien wystąpić pisemnie. Wniosek o udzielnie informacji może być wniesiony:

 1. w formie pisemnej
  • w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,
  • za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:
   Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
   Wydział Spraw Obywatelskich
   ul. ks. Jakuba Wujka 1
   61-581 Poznań
  • drogą elektroniczną na adres obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl
 2. w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu utworzoną w trybie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Autor: Olga Hydzik
Data utworzenia: 17.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.05.2019 - 09:40
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 15.03.2020 - 17:17