Obowiązujące opłaty

UWAGA!!!

Osoba posiadająca ważny dokument uprawniający do ulgi w opłacie paszportowej jest zobowiązana okazać ten dokument w dniu złożenia wniosku.

Wysokość opłaty: Za:
15 zł
 • dzieci do 13 roku życia posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
30 zł
 • paszport tymczasowy wydany w przypadkach przewidzianych w ustawie (art. 23 ust.1 pkt. 3 - 6)
 • paszport biometryczny dla dzieci do 13 roku życia (od 7 roku życia wymagana jest ważna legitymacja uczniowska)
35 zł
 • młodzież od 13 do 25 roku życia posiadająca ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
60 zł
 • paszport dla dzieci od 7 do 13 roku życia (w przypadku braku ważnej legitymacji uczniowskiej)
70 zł
 • paszport dla uczniów (od 13 roku życia), studentów, emerytów, rencistów, kombatantów, osób niepełnosprawnych do 70 roku życia po okazaniu odpowiedniego ważnego dokumentu
 • paszport dla współmałżonków emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu po przedłożeniu zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny w ZUS i legitymacji emeryta (rencisty, osoby niepełnosprawnej)
 • osoby powyżej 25 roku życia posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
140 zł
 • paszport dla osób od 13 do 70 roku życia
bez opłaty
 • paszport dla osób, które ukończyły 70 lat
podwyższona o 200 %
 • jeżeli posiadany ważny paszport został utracony lub zniszczony
Autor: Joanna Gała
Data utworzenia: 25.04.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 06.06.2012 - 09:04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.03.2018 - 12:32