Numer rachunku bankowego

Należności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, należy wpłacać na niżej wskazany rachunek bankowy

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu
17 1010 1469 0005 8922 3100 0000

Autor: Łukasz Kowalak
Data utworzenia: 13.04.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.04.2018 - 10:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.04.2018 - 10:03