Nowe kryteria wydawania zezwoleń

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2016 r. pod poz. 4579  zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa wielkopolskiego. Rozporządzenie dostosowuje regulacje w zakresie wydawania zezwoleń na pracę do aktualnej sytuacji na wielkopolskim rynku pracy, charakteryzującej się rosnącym zapotrzebowaniem na pracę cudzoziemców w wybranych zawodach.

Nowe kryteria zaczną obowiązywać od 27.07.2016 r. Dotyczą one zarówno nowych wniosków jak i toczących się postępowań o udzielenie zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Rozporządzenie znacząco rozszerza wykaz zawodów, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Oznacza to uproszczenie procedur wydawania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Wśród zawodów, gdzie informacja nie będzie wymagana są m.in.: kierowca samochodu ciężarowego, kierowca ciągnika siodłowego, pomocniczy robotnik budowlany, spawacz, kucharz, pomoc kuchenna, rzeźnik - wędliniarz. Pełny wykaz zawodów jest załącznikiem do rozporządzenia.

Nowe przepisy zakładają również możliwość skrócenia okresu, na który wydawane jest zezwolenie w przypadku firm nowopowstałych, firm zatrudniających cudzoziemców po raz pierwszy oraz zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Rozporządzenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez  Wojewódzką Radę Rynku Pracy i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4579/

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 13.07.2016
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 13.07.2016 - 10:52