Wydarzenia

Uroczystość wręczenia odznaczeń dla nauczycieli

20.10.2017

Ponad dwustu nauczycieli otrzymało dziś odznaczenia państwowe i medale. Gratulacje i słowa podziękowania za zaangażowanie i wyjątkowe osiągnięcia w codziennej pracy z uczniami skierowała wicewojewoda Marlena Maląg wspólnie z wielkopolskim kuratorem oświaty Elżbietą Leszczyńską. Podczas uroczystości nauczyciele odebrali Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Kurator oświaty wręcza odznaczenie państwowe nauczycielowi.

Otwarcie zmodernizowanej sali gimnastycznej w Ostrowie

19.10.2017

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystości z okazji Dnia Patrona IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim oraz otwarcia zmodernizowanej sali gimnastycznej. Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wicewojewoda wręczyła listy gratulacyjne nauczycielom, którzy otrzymali nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Wicewojewoda wręcza listy gratulacyjne nauczycielom.

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

18.10.2017

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, z okazji Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, odbyła się konferencja poświęcona współczesnym aspektom tych zjawisk. Pedagodzy, psychologowie i wychowawcy pracujący z młodzieżą spotkali się z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz ze specjalistami z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, policji i Fundacji Migrant Info Point.

Uczestnicy konferencji.

Konferencja poświęcona osobom z niepełnosprawnością intelektualną

18.10.2017

W Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie, z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg, odbyła się konferencja poświęcona osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy spotkania oraz zaproszeni prelegenci rozmawiali między innymi na temat różnych aspektów niepełnosprawności intelektualnej, a przedstawiciel Fundacji „Filantrop” mówił o ważnej roli edukacji społecznej w przełamywaniu stereotypów na temat niepełnosprawności. 

Uczestnicy konferencji siedzą w sali.

Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności

17.10.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystości wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Odznaczenia odebrało blisko 40 osób wybitnie zaangażowanych w działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w czasach PRL. - Wręczone dzisiaj medale to hołd dla państwa postaw i dokonań. Pamiętajmy, jaki dług ma wobec takich osób nasz kraj - powiedział wojewoda gratulując odznaczonym.

W imieniu prezydenta odznaczenie wręcza Jan Baster, zastępca Prezesa IPN.

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.