Newsletter 7/17

4 października br. Ostrów Wielkopolski, za sprawą odbywającego się tam Narodowego Kongresu Rodziny, zamienił się w centrum rozmów o polskiej rodzinie i współczesnej polityce prorodzinnej. Kongres, współorganizowany przez Wojewodę Wielkopolskiego Pana Zbigniewa Hoffmanna, Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Fundację Narodowego Dnia Życia, objęty został patronatem honorowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uroczystego otwarcia kongresu dokonała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska oraz Wicewojewoda Wielkopolski Pani Marlena Maląg.

Tematyka Kongresu nawiązywała zarówno do zadań administracji rządowej, jak i do zadań jednostek samorządu terytorialnego i miała na celu przybliżenie założeń rządowych programów dedykowanych rodzinie, takich jak „500 +”, „Maluch Plus” czy „Senior +”, a także zaprezentowanie najnowszych osiągnięć wielkopolskich samorządów w dziedzinie polityki prorodzinnej. Wielkopolski Kongres Rodziny był również doskonałą okazją do tego, aby przedstawiciele różnych środowisk, w tym administracji rządowej, samorządowej, naukowców, organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele polskich rodzin, mogli wspólnie pochylić się nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi warunków funkcjonowania polskiej rodziny.

Omawiane tematy, a także udział w Kongresie osób posiadających dużą i niezwykle cenną wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne, pozwoliły uczestnikom Kongresu jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

Wśród zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w Kongresie, znaleźli się m.in. cenieni eksperci, przedstawiciele administracji rządowej, włodarze miast, parlamentarzyści, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie i miejskich ośrodków pomocy rodzinie a także przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń.

Podczas trzech paneli dyskusyjnych, w których głos zabrało 17 prelegentów, poruszone zostały kwestie potrzeb współczesnej rodziny, nowoczesnych rozwiązań wdrażanych przez samorządy oraz wspierania postaw rodzicielskich. Udział w panelach dyskusyjnych wzięli m.in. Prezes Zarządu Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” Pani Joanna Krupska, Poseł na Sejm RP Pan Piotr Uściński, przedstawiciele działającej przy Wojewodzie Wielkopolskim Rady Rodziny Pan Prof. Michał Michalski oraz Pan Dr Krzysztof Szwarc, Dyrektor Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim Pani Donata Szopińska – Frąszczak, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Pani Beata Klimek, Pan Dr Paweł Wosicki Prezes Fundacji „Głos dla Życia”, Senator Łukasz Mikołajczyk, Pan Szymon Wytykowski Członek Zarządu Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Nieprzypadkowo gospodarzem wydarzenia był Ostrów Wielkopolski. Miasto, obok Wągrowca i Środy Wielkopolskiej, jest jednym z trzech laureatów organizowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”. Kapituła Konkursu doceniła Ostrów Wielkopolski m.in. za wprowadzenie miejskiego „becikowego”, darmowych przedszkoli czy modernizację żłobka miejskiego.

Wielkopolska to region, który słynie z przywiązania do wartości. Jedną z tych podstawowych i najistotniejszych dla człowieka wartości jest rodzina, która nawet w najtrudniejszych czasach stanowi ostoję, fundament i wsparcie. Skuteczna i nowoczesna polityka prorodzinna, wymaga współpracy na różnych poziomach administracji rządowej i samorządowej a Narodowy Kongres Rodziny jest doskonałym przykładem tego, że jedynie jednocząc swoje starania jesteśmy w stanie skutecznie i trwale poprawić jakość życia polskich rodzin.

Autor: Marlena Maląg
Data utworzenia: 11.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.10.2017 - 14:35