Nagroda dla archiwistów

W dniu 6 listopada br. ustanowiono Nagrodę im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest wojewoda wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Zjdjęcie przedstawia profesora Stanisława NawrockiegoNagroda będzie przyznawana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego.

Kandydatów do pierwszej edycji Nagrody, należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretarza Kapituły: dr Rafał Kościański, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”. Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2018 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 08.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.11.2017 - 07:04