Modernizacja linii kolejowej Wronki-Dobiegniew

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Dobiegniew. Docelowo pociągi mają tam jeździć z prędkością do 160 km/h.

Zgodnie z decyzją Zbigniewa Hoffmanna zmodernizowany ma zostać sześciokilometrowy odcinek między Wronkami a Dobiegniewem. - Modernizacja linii kolejowej przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu. Pociągi pasażerskie będą mogły rozwinąć prędkość do 160 km/h, natomiast towarowe do 120 km/h. Myślę, że to dobra informacja dla pasażerów oraz kolejarzy - mówi wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje w szczególności budowę, przebudowę lub remont układu torowego (wraz z odwodnieniem), obiektów inżynieryjnych (w tym mostów i wiaduktów), sieci i urządzeń: elektroenergetycznych, trakcyjnych, teletechnicznych oraz sterowania ruchem kolejowym. Ponadto inwestycja obejmuje likwidację przejazdu drogowego w km ok. 82+435 linii kolejowej.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności uzasadniony ważnym interesem społecznym i gospodarczym związanym z usprawnieniem prowadzenia ruchu pociągów (podwyższenie prędkości), zwiększeniem udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu i zastosowaniem nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Projekt „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie” jest współfinansowany ze środków programu Connecting Europe Facility (CEF).

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 23.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 23.11.2017 - 14:08