Mniejszości narodowe i etniczne w Wielkopolsce

W dniu 12 lutego 2016 roku na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 573), z dniem 12 lutego 2016 r. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann ustanowił
Marię Krupecką 
pełnomocnikiem do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Autor: Kinga Boguła
Data utworzenia: 08.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.03.2016 - 07:50