Lista jednostek akredytowanych do szkolenia specjalizacyjnego w systemie modułowym (stan na dzień 15.09.2017 r.)