Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

W związku ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428), z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane wojewodom.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. korespondencję dotyczącą koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prosimy kierować na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

tel. 61-854 14 78, 61-854 10 70, fax 61-854 14 79 - dyżur telefoniczny pełniony jest w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku e-mail: koordynacja@poznan.uw.gov.pl

Jednocześnie informujemy, iż w związku z trwającym procesem przejmowania zadań od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu bezpośredni kontakt z pracownikami nowo utworzonego Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu będzie możliwy od dnia 11 stycznia 2018 r. w Punkcie Obsługi Klienta Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w pokoju nr 018 w budynku „B” przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu w godz. 9.00 – 13.00.

W kwestiach wymagających wyjaśnień odnośnie do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, rozpoczętych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu a kontynuowanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu albo w przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie zasad przyznawania i wypłacania świadczeń osobom uprawnionym, prosimy o przesyłanie wiadomości na adres skrzynki elektronicznej: koordynacja@poznan.uw.gov.pl 

Autor: Jacek Woźniak, Danuta Osiecka
Data utworzenia: 03.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.01.2018 - 09:11