Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2018 roku, cz. 5. [poz. 401-437]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2018 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
401. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa SOFT MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Smolna 13C/461-008 Poznań 2018-10-17 - 2018-10-31 Wydział Zdrowia
402. Działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych Urząd Gminy w Kotlinie 2018-10-17 - 2018-10-31 Biuro Obsługi i Informatyki
403. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa ST MEDICAL Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18-22, 62-800 Kalisz 2018-10-17 - 2018-10-31 Wydział Zdrowia
404. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami Stowarzyszenie Dzieci o Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka 2018-10-22 - 2018-10-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
405. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych Gminie Jastrowie na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dział 855 Rodzina, rozdział 85 501 Świadcczenie wychowawcze). Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie 2018-10-22 - 2018-11-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
406. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Urząd Gminy Ceków Kolonia 2018-10-22 - 2018-10-30 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
407. Prawidłowość wykorzystania dotacji na sfinansowanie wyposażenia gab. profil. zdrowotnej w zw. z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności św. opieki zdrowotnej Urząd Miejski w Miejskiej Górce 2018-10-23 - 2018-10-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
408. • Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne• Wywiązywanie się z obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach• Wypełnianie obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego• Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2018-rok
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2018-10-23 - 2018-12-14 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
409. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem Urszula Kaczmarek ul. Spartańska 4, 60-204 Kalisz 2018-10-25 - 2018-11-08 Wydział Zdrowia
410. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Międzychodzie 2018-10-23 - 2018-12-23 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
411. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Urząd Gminy Kleszczewo 2018-10-22 - 2018-11-02 Wydział Polityki Społecznej
412. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem KACZMAREKMED Katarzyna Kaczmarek, ul. 3 Maja 2 62-660 Dąbie 2018-10-25 - 2018-11-09 Wydział Zdrowia
413. Działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych Urząd Gminy w Damasławku 2018-10-24 - 2018-10-31 Biuro Obsługi i Informatyki
414. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa MAR-DENTAL STOMATOLOGIA MARTA KANTOR-KOTARA, ul. Polanka 16/U.2.1, 61-131 Poznań 2018-10-29 - 2018-11-09 Wydział Zdrowia
415. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rodzinnym Domu Dziecka PROM ul. Wodna 8, 62-510 Konin 2018-10-31 - 2018-11-30 Wydział Polityki Społecznej
416. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dom Rodzinny w Swarzędzu os. Dąbrowszczaków 15/1-2, 62-020 Swarządz 2018-10-31 - 2018-11-30 Wydział Polityki Społecznej
417. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania Karolina Dobska-Mańko LOGOS Architektura Umysłu ul. Jugosłowiańska 65, 60-149 Poznań 2018-10-29 - 2018-11-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
418. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie 2018-11-05 - 2018-11-16 Wydział Polityki Społecznej
419. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie 2018-11-05 - 2018-11-16 Wydział Polityki Społecznej
420. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu "Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem" Fundacja Rozwoju Motylarnia ul. Grunwaldzka 85E/12 60-312 Poznań 2018-11-08 - 2018-11-14 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
421. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko 2018-11-08 - 2018-11-19 przedłużona do: 2018-11-23 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
422. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami Fundacja Agrafka, ul. Klonowa 14, 66-320 Trzciel 2018-11-06 - 2018-11-09 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
423. Realizacja zadań określonych ustawami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Babiak 2018-11-07 - 2018-11-13 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
424. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, 62-200 Gniezno 2018-11-05 - 2018-11-26 Wydział Polityki Społecznej
425. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa GIZELA STOIŃSKA-WOŹNIAK GABINET STOMATOLOGICZNY LEK.STOM. GIZELA STOIŃSKA-WOŹNIAK, ul. Piaski 22, 62-020 Swarzędz 2018-11-06 - 2018-11-30 Wydział Zdrowia
426. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa MANDALA BEAUTY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 61-553 Poznań ul. M.Chwiałkowskiego 28/7 2018-11-12 - 2018-12-17 Wydział Zdrowia
427. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ S.C. CENTYLEK, ul. Poznańska 1, 62-320 Miłosław 2018-11-13 - 2018-11-26 Wydział Zdrowia
428. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa Archikracja Jakub Pawlak, 60-681 Poznań, ul. Jana Rymarkiewicza 5A 2018-11-08 - 2018-11-30 Wydział Zdrowia
429. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami Stowarzyszenie Aster, ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań 2018-11-14 - 2018-11-19 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
430. Zakres kontroli obejmuje zbadanie realizacji wybranych zadań ww. placówki wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dom Dziecka nr 3 ul. Suwalska 197, 60-461 Poznań 2018-11-06 - 2018-11-30 Wydział Polityki Społecznej
431. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska Urząd Miejski w Zbąszyniu 2018-11-12 - 2018-11-16 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
432. Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 100, 63-522 Kraszewice 2018-11-12 - 2018-11-23 Wydział Polityki Społecznej
433. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków Starostwo Powiatowe w Międzychodzie 2018-11-14 - 2018-11-20 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
434. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa PERSONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Irlandzka 5, 62-020 Zalasewo 2018-11-08 - 2018-11-30 Wydział Zdrowia
435. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa AGATA SATŁAWSKA-JĘDRUSEK STOMATOLOGIA ul. Skotarska 8A, 61-625 Poznań 2018-11-09 - 2018-11-30 Wydział Zdrowia
436. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem MEDYCZNE GABINETY SPECJALISTYCZNE URBI ET ORBI Katarzyna Urbaniak, ul. Mikołaja Kopernika 31, 64-600 Oborniki 2018-11-13 - 2018-11-30 Wydział Zdrowia
437. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem PARAMEDYK S.C., ul. Armii Krajowej 5, 62-700 Turek 2018-11-13 - 2018-11-26 Wydział Zdrowia

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Izabela Judek
Data utworzenia: 19.10.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2018 - 08:46