Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2017 roku, cz. 5. [poz. 401-469]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2017 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
401. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej DENTISTA.PL MACIEJ MARCINOWSKI, os. Władysława Jagiełły 23 PAW. 1/a, 60-694 Poznań 2017-10-11 - 2017-10-25 Wydział Zdrowia
402. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem Spółka cywilna: Marzena Sukiennicka, Bogumiła Kędziora, ul. Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2017-10-12 - 2017-10-26 Wydział Zdrowia
403. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem AMICOR – S.C. ANDRZEJ PACIORKOWSKI, ADAM DOPIERAŁA ul. Poznańska 33, 62-330 Nekla 2017-10-12 - 2017-10-25 Wydział Zdrowia
404. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej KAROLINA MRÓWKA GABINET MEDYCYNY PODRÓŻY I ZDROWIA MIĘDZYNARODOWEGO, ul. Poznańska 58A, Poznań 2017-10-13 - 2017-10-27 Wydział Zdrowia
405. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem MEDYK CENtrUM LEKARSKO-STOMATOLOGICZNE SIKORSCY s.c. ul. Prusa 5, 62-600 Koło 2017-10-13 - 2017-10-26 Wydział Zdrowia
406. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA EGIDA BEATA WAŚKOWIAK, ul. Mickiewicza 105, 64-920 Piła  2017-10-16 - 2017-10-31 Wydział Zdrowia
407. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Zenona Staniszewska, ul. Garncarska 1 C, 63-300 Pleszew 2017-10-16 - 2017-10-30 Wydział Zdrowia
408. spełnianie standardów uslug rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły 2017-10-16 - 2017-10-20 Wydział Polityki Społecznej
409. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska Urząd Miasta i Gminy w Obrzycku 2017-10-10 - 2017-10-12 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
410. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne Urząd Gminy w Gołuchowie 2017-10-12 - 2017-10-17 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
411. Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym GK-IV.431.4.2015.9 z dn 10.08.2016 Starostwo Powiatowe w Gostyniu 2017-10-18 - 2017-11-30 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
412. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem Przychodnia Specjalistyczna Położniczo-Ginekologiczna  Maria Kulbiej ul.Stanisława Staszica 12, 64-980 Trzcianka 2017-10-18 - 2017-11-03 Wydział Zdrowia
413. kontrola realizacji zadań szefów obrony cywilnej Starostwo Powiatowe w Poznaniu 2017-10-18 - 2017-12-31 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
414. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 2017-10-13 - 2017-11-10 Wydział Zdrowia
415. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej URSZULA MATUSZAK-SUCHORSKA STOMATOLOGIA ULDENT, ul. Jasna Rola 34A/8 Poznań 2017-10-13 - 2017-10-27 Wydział Zdrowia
416. kontrola systemów informatycznych i rejestrów publicznych Talex S.A., ul. Karpia 27D 61-619 Poznań 2017-10-18 - 2017-10-18 Biuro Organizacyjno-Administracyjne
417. gospodarowanie środ. publ., prawidłowość realizacji zadań, polityka kadrowa, organizacja przyj. i załat. skarg i wniosków, realizacja obowiązku z art. 55 ustawy o wojewodzie i adm. rząd. w wojew. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu 2017-10-17 - 2017-11-21
przedłużona do 2017-12-01
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
418. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem DUO SFERA SP. Z O.O. 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 96/204 2017-10-19 - 2017-10-31 Wydział Zdrowia
419. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem NIEPUBLICZNY ZAKŁAD SŁUŻBY ZDROWIA FEMINA SP. Z O.O. ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew 2017-10-20 - 2017-11-03 Wydział Zdrowia
420. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska Urząd Gminy w Czempiniu 2017-10-23 - 2017-10-27 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
421. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu 2017-10-19 - 2017-11-30 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
422. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce 2017-10-23 - 2017-11-10 Wydział Polityki Społecznej
423. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem Zakład Leczniczy Laski S.C., ul. Lipowa 39, 63-620 Laski 2017-10-24 - 2017-11-21 Wydział Zdrowia
424. powszechny obowiązek obrony i kwalifikacja wojskowa Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 2017-10-25 - 2017-10-27 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
425. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań i podległe Filie 2017-10-17 - 2017-11-16
przedłużona do 2017-12-15
Wydział Polityki Społecznej
426. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej CENtrUM ESTETYKI MONIKA SZEREMETA-STOBIECKA ul. Miastkowska 55F Poznań 2017-10-16 - 2017-10-30 Wydział Zdrowia
427. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej BEAUTY SPOT Katarzyna Zasuń, ul. Krzywa 6/2, 60-124 Poznań 2017-10-20 - 2017-11-03 Wydział Zdrowia
428. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem CENtrUM MEDYCZNE MULTIMED TADEUSZ JUCYK SPÓŁKA JAWNA, ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin 2017-10-23 - 2017-11-06 Wydział Zdrowia
429. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem ALMA MATTER Sp. z o.o. ul. M. Langiewicza 4/3 61-782 Poznań 2017-10-23 - 2017-11-03
przedłużona do 2017-11-17
Wydział Zdrowia
430. realizacja zaleceń pokontrolnych PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO MEDICUS SP. z o.o. ul. P. Skargi 22 62-060 Stęszew 2017-10-23 - 2017-11-06 Wydział Zdrowia
431. kontrola systemów informatycznych i rejestrów publicznych Urząd Miejski w Turku 2017-10-20 - 2017-12-31 Biuro Obsługi i Informatyki
432. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Urząd Miasta i Gminy Września 2017-10-25 - 2017-10-27 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
433. prawidłowość działania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie 2017-10-26 - 2017-10-26 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
434. prawidłowość działania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej Stadion Miejski w Gnieźnie 2017-10-27 - 2017-10-27 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
435. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie 2017-10-25 - 2017-11-08 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
436. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej FUNDACJA MIELNICA, ul. Szpitalna 43, 62-502 Konin 2017-10-30 - 2017-11-13 Wydział Zdrowia
437. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem ANNA PRZYSIECKA NZOZ MEDYCYNA, 64-800 Chodzież, ul. A. Mickiewicza 15 2017-10-25 - 2017-11-08 Wydział Zdrowia
438. uprawnienia,obowiązki i wymogi wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Fundacja dla Zwierząt Koci Pazur ul. Grochowska 49A 60-332 Poznań 2017-11-02 - 2017-11-15 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
439. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem PIĄTKOWSKIE CENtrUM USŁUG MEDYCZNYCH DAGMED PRZYCHODNIA LEKARSKO-STOMATOLOGICZNA MIKOŁAJ PUKIANIEC, os. B. Chrobrego 108A 60-681 Poznań 2017-11-06 - 2017-11-20 Wydział Zdrowia
440. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem CENtrUM ZDROWIA LA VIE SPÓŁKA Z O.O., ul. Paczkowska 9A 60-171 Poznań 2017-11-06 - 2017-11-20 Wydział Zdrowia
441. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem Pro Spa sp. z o.o., ul. Świetlana 25 60-151 Poznań 2017-11-06 - 2017-11-17 Wydział Zdrowia
442. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze ul. T.Sikorskiego 1 63-507 Kobyla Góra 2017-11-08 - 2017-11-24 Wydział Polityki Społecznej
443. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Pomocy Spoełcznej w Wielkiej Wsi Wielka Wieś 47 64-225 Kopanica 2017-11-09 - 2017-11-23 Wydział Polityki Społecznej
444. prawidłowość działania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej Stadion KS WARTA ul. Droga Dębińska 12 61-555 Poznań 2017-11-07 - 2017-11-07 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
445. prawidłowość działania urządzeń rejestrujących przebieg imprezy masowej INEA Stadion w Poznaniu ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań 2017-11-08 - 2017-11-08 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
446. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem Kalamat Piotr ul. Chodkiewicza 6/1 64-920 Piła 2017-11-09 - 2017-11-24 Wydział Zdrowia
447. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA SANUS MICHAŁ ŚRON, PL.WOJSKA POLSKIEGO 19, WYRZYSK 2017-11-13 - 2017-11-29 Wydział Zdrowia
448. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej NZOZ NEURO MED PORADNIE SPECJALISTYCZNE STANISŁAW WIŚNIEWSKI, ANNA ZMYŚLONY SPÓŁKA JAWNA, ul. Opalenicka 69, 60-362 Poznań 2017-11-13 - 2017-11-24 Wydział Zdrowia
449. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej BYLICKI SP. Z O.O. UL. KAMIENNA 49 63-400 OStrÓW WLKP. 2017-11-14 - 2017-11-15
upoważnienie anulowano, kontrola odbędzie się w terminie późniejszym
Wydział Polityki Społecznej
450. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO NZOZ, ul. Opolska 58, 61-433 Poznań-Wilda 2017-11-08 - 2017-11-22 Wydział Zdrowia
451. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Urząd Gminy w Kaźmierzu 2017-11-13 - 2017-11-21 Wydział Polityki Społecznej
452. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem TOMASZ MATECKI, JACEK SZYMANIAK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Cieszkowskiego 100/102, 62-020 Swarzędz 2017-11-13 - 2017-11-30 Wydział Zdrowia
453. zbadanie zarzutów zawartych w skardze Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach Kochłowy 1 63-500 Ostrzeszów 2017-11-08 - 2017-11-22 Wydział Polityki Społecznej
454. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO LEK-MED  KASPRZYK, MIKOŁAJCZAK, PACIORKOWSKI SPÓŁKA JAWNA ul. Fromborska 24, 62-300 Września 2017-11-13 - 2017-11-24 Wydział Zdrowia
455. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym Szpital Specjalistyczny w Pile ul. L.Rydygiera 1 64-920 Piła 2017-11-14 - 2017-12-08 Wydział Zdrowia
456. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska Urząd Miasta i Gminy w Skokach 2017-11-13 - 2017-11-17 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
457. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej METGALEX JANIAK SP.J. UL. AKACJOWA 11 62-300 WRZEŚNIA 2017-11-16 - 2017-11-16
upoważnienie anulowano, kontrola odbędzie się w terminie późniejszym
Wydział Polityki Społecznej
458. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 2017-11-13 - 2018-01-13 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
459. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem Opieka Pielęgniarek i Położnych Pigułka Spółka Cywilna, ul. Stefana Batorego 7A, 63-300 Pleszew 2017-11-20 - 2017-12-04 Wydział Zdrowia
460. działalność tłumacza przysięgłego Maciej Bajor - tłumacz przysięgły 2017-11-20 - 2017-12-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
461. działalność tłumacza przysięgłego Dorota Balicka - tłumacz przysięgły 2017-11-22 - 2017-12-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
462. Prawidłowość prowadzenia baz danych obejmujących zbiory danych przestrz. infrast. info. przestrzennej, o których mowa w art.4ust.1apkt2i3ustawy - Prawo geod i kartograf... Urząd Miasta Poznania 2017-11-22 - 2017-12-29 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
463. uprawnienia,obowiązki i wymogi wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Stowarzyszenie Nasze Serce, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań 2017-11-20 - 2017-12-01 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
464. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem Przychodnia Specjalistyczna EKMED Krzysztof Derda, ul. Zakopiańska 235C 60-467 Poznań 2017-11-20 - 2017-12-04 Wydział Zdrowia
465. zbadanie zarzutów zawartych w skardze Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie 2017-11-09 - 2017-11-22 Wydział Polityki Społecznej
466. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem FLAME Miłosz Wański ul. Katowicka 67B/104, 61 -101 Poznań 2017-11-10 - 2017-11-24 Wydział Zdrowia
467. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem MED-COLOMBO SANDRA COLOMBO, ul. Składowa 11/2, 61-656 Poznań 2017-11-20 - 2017-12-01 Wydział Zdrowia
468. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Środowiskowy Dom Samopomocy Jutrzenka w Pietrzykowie ul. Wojska Polskiego 1 62-300 Września 2017-11-16 - 2017-12-08 Wydział Polityki Społecznej
469. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZRYW, UL. SIENKIEWICZA 14, 63-300 PLESZEW 2017-11-21 - 2017-11-22
upoważnienie anulowano, kontrola odbędzie się w terminie późniejszym
Wydział Polityki Społecznej

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 20.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.11.2017 - 12:57