Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2018 roku, cz. 4. [poz. 301-387]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2018 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
301. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania Karolina Chwiałkowska Owocowa Kraina, ul. R. Maya 1, 61-371 Poznań 2018-08-06 - 2018-08-20
przedłużona do 2018-08-24
przedłużona do 2018-08-31
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
302. Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.]
Stowarzyszenie Potrafię WięcejOrganizacja Pożytku Publicznego  ul. Rubież 46E, 61-612 Poznań 2018-08-06 - 2018-08-17
przedłużona do 2018-08-21
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
303. Przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 11 października 2018 r.]
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu 2018-08-13 - 2018-08-28 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
304. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie 2018-08-16 - 2018-08-27 Wydział Polityki Społecznej
305. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa BOGUMIŁA PEZACKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PULS, UL. KOŚCIUSZKI 18 A, 62-100 WĄGROWIEC 2018-08-21 - 2018-09-10 Wydział Zdrowia
306. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa Iwona Andrzejewska ul. Ludowa 46b/8 64-920 Piła 2018-08-22 - 2018-09-10 Wydział Zdrowia
307. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa Centrum Medyczne RADMED Sp. z o.o. ul. Skarszewska 98, 62-800 Kalisz 2018-08-21 - 2018-09-04 Wydział Zdrowia
308. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Urząd Miasta Piły 2018-08-20 - 2018-08-23 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
309. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence  2018-08-27 - 2018-09-07 Wydział Polityki Społecznej
310. Wypełnianie obowiązku wynikającego z art. 9 ust. 8, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania wymogu określonego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne Tomasz Przybylak Usługi Geodezyjne i Kartograficzne os. Oswiecenia 98/31 61-211 Poznań 2018-08-20 - 2018-08-30 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
311. Prawidłowość wykorzystania dotacji na sfinansowanie wyposażenia gab. profil. zdrowotnej w zw. z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności św. opieki zdrowotnej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.]
Archidiecezja Poznańska ul. Ostrów Tumski 1 61-109 Poznań 2018-08-27 - 2018-08-31 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
312. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
[protokół kontroli, opublikowano 11 września 2018 r.]
Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach 2018-08-27 - 2018-08-31 Wydział Polityki Społecznej
313. Prawidłowość prowadzonych postępowań w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w związku ze złożonymi w formie elektronicznej wnioskami o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 31 lipca 2017 r. do dnia zakończenia kontroli
[sprawozdanie z kontroli, opublikowano 8 października 2018 r.]
Urząd Gminy Szydłowo 2018-08-23 - 2018-08-30 Wydział Polityki Społecznej
314. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna obsługa CEIDG Urząd Miejski w Wielichowie 2018-08-28 - 2018-08-31 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
315. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 16 października 2018 r.]
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 2018-08-28 - 2018-09-04 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
316. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim 2018-08-30 - 2018-09-14 Wydział Polityki Społecznej
317. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem ZESPÓŁ POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH NOWE ŻYCIE S.C. MAŁGORZATA GORGOŃ, HANNA JAKUBOWSKA, BOGUMIŁA SZUMAN, ul. Medyczna 6/2, 64-920 Piła 2018-08-27 - 2018-09-14 Wydział Zdrowia
318. Wyjaśnienie kwestii przyznania świadczeń z pomocy społecznej, wskazanych w art. 17  ustawy o pomocy spolecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku 2018-08-29 - 2018-09-14 Wydział Polityki Społecznej
319. Prawidłowość korzystania przez organizację pożytku publicznego z uprawnień oraz wywiązania się z obowiązków i wymogów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Fundacja Mielnica, ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin 2018-08-31 - 2018-09-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
320. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa MEDKAL Grażyna Goździewicz, ul.Gabriela Narutowicza 4, 62-800 Kalisz 2018-09-03 - 2018-09-17 Wydział Zdrowia
321. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem NZOZ PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ HIGIENA SZKOLNA S.C. AURELIA WOJTKOWIAK, MAŁGORZATA PAWLAK, ul. Poznańska 2, 62-085 Skoki 2018-09-03 - 2018-09-21 Wydział Zdrowia
322. Przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 11 października 2018 r.]
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu 2018-09-04 - 2018-09-17 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
323. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa PIOtrKACZMAREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIE SPECJALISTYCZNE, ul. Skocka 18, 62-100 Wągrowiec 2018-09-06 - 2018-09-28 Wydział Zdrowia
324. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzneWywiązywanie się z obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościachWypełnianie obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoStan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne Starostwo Powiatowe w Pile 2018-09-06 - 2018-11-09 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
325. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 2018-09-10 - 2018-09-14 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
326. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INTERMED EUGENIA JUCYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin 2018-09-10 - 2018-09-21 Wydział Zdrowia
327. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa osoba fizyczna: Hanna Szaszkowska, ul. Śródmiejska 14/21, 64-920 Piła 2018-09-12 - 2018-10-01 Wydział Zdrowia
328. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem ZAKŁAD HIGIENISTEK ŚRODOWISKOWYCH SZKOLNYCH S.C. HIGIENA GRAŻYNA LINKA, KRYSTYNA KASPERCZAK, DANUTA LALA, EWA NIENART, ul. H. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski 2018-09-13 - 2018-10-02 Wydział Zdrowia
329. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Placówka opiekuńczo-wychowacza Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio ul. Wojska Polskiego 53A 60-625 Poznań 2018-09-04 - 2018-10-05 Wydział Polityki Społecznej
330. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem MEDKAM Anna Michałek, ul. Platanowa 18, 62-023 Kamionki 2018-09-04 - 2018-09-21 Wydział Zdrowia
331. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem REMEKOS MAŁGORZATA WEISS,  ul. Poznańska 20/1,64-200 Wolsztyn 2018-09-11 - 2018-09-27 Wydział Zdrowia
332. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie 2018-09-12 - 2018-11-12 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
333. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dom Opiekuńczo - Wychowawczy dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej ul. Piątkowska 148 60-650 Poznań 2018-09-04 - 2018-10-05 Wydział Polityki Społecznej
334. Prawidłowość wydawania orzeczeń dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kwalifikacje kadry oraz organizacja pracy Zespołu Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie  2018-09-06 - 2018-10-19 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
335. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa KAROLINA LIBERA-StrOGULSKA, PAULINA PIEtrZAK SPÓŁKA CYWILNA,  61-653 Poznań, os. Zwycięstwa 108 2018-09-10 - 2018-09-28 Wydział Zdrowia
336. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem PRYWATNY GABINET LEKARSKI LEK. MED. GRAŻYNA GODERSKA-PREUS GINEKOLOG POŁOŻNIK, ul. Obrzycka 85 A, 64-600 Oborniki 2018-09-12 - 2018-09-28 Wydział Zdrowia
337. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa GAUDIUM SPECJALISTYCZNA PORADNIA SŁUCHU I MOWY SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wojskowa 3A/L2, 60-792 Poznań  2018-09-11 - 2018-09-28 Wydział Zdrowia
338. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa DENTAL STUDIO KUŚMIEREK & SCHNEIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wagrowska 6B, 61-360 Poznań 2018-09-11 - 2018-09-28 Wydział Zdrowia
339. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  Urząd Gminy Komorniki 2018-09-12 - 2018-09-18 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
340. Ocena realizacji stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE,  ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan 2018-09-11 - 2018-09-28 Wydział Zdrowia
341. Prawidłowość wykorzystania dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych Urząd Gminy Mieleszyn 2018-09-17 - 2018-09-24 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
342. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Szczęśliwa Trzynastka w Okonku ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 13 64-965 Okonek 2018-09-18 - 2018-09-28 Wydział Polityki Społecznej
343. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie 2018-09-20 - 2018-10-02 Wydział Polityki Społecznej
344. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku n/Notecią, ul. Leśna 25, 89-333 Osiek nad Notecią  2018-09-18 - 2018-10-18 Wydział Polityki Społecznej
345. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej PROMYK Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Zakrzewie, ul. Towarowa 7, 77-424 Zakrzewo 2018-09-18 - 2018-10-18 Wydział Polityki Społecznej
346. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej Starostwo Powiatowe w Gostyniu - Szef Obrony Cywilnej Powiatu Gostyńskiego 2018-09-20 - 2018-12-31 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
347. Ocena prawidłowości wypełniania przez organizację pożytku publicznego obowiązków i wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności w zakresie prowadzenia promocji Fundacja Dzieciom Pomagaj, ul. Radosna 1, Wolica 62-872 Godziesze Małe 2018-09-24 - 2018-10-05 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
348. Spełnianie wymagań określonych w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 2018-09-13 - 2018-09-27 Wydział Zdrowia
349. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie 2018-09-17 - 2018-09-21 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
350. Przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu 2018-09-20 - 2018-10-03
przedłużona do 2018-10-12
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
351. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewodomych w Owińskach "Być Potrzebnym", pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska 2018-09-19 - 2018-09-26przedłużona do: 2018-09-27 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
352. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem NZOZ PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO MEDICON S.C. ul. Łężyńska 2, Konin 2018-09-18 - 2018-10-01 Wydział Zdrowia
353. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa DENTALSKILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Fabryczna 61, 62-030 Luboń 2018-09-19 - 2018-10-03
kontrola odbędzie się w terminie późniejszym
Wydział Zdrowia
354. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 października 2018 r.]
JP I PARTNER Jacek Płaza, ul. Nowa 24, 62-051 Wiry 2018-09-19 - 2018-10-03 Wydział Zdrowia
355. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem Spółka Cywilna Dorota Antkowiak, Alina Babecka, Danuta Król, ul. Goździkowa 2/2, 62-502 Konin 2018-09-24 - 2018-10-05 Wydział Zdrowia
356. Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp.  2018-09-20 - 2018-10-02 Wydział Polityki Społecznej
357. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku 2018-09-26 - 2018-10-05 Wydział Polityki Społecznej
358. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków Starostwo Powiatowe we Wrześni 2018-09-24 - 2018-09-28 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
359. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna obsługa CEIDG Urząd Miejski w Wolsztynie 2018-09-25 - 2018-09-28 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
360. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. 2018-09-26 - 2018-11-26 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
361. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Urząd Gminy Wilczyn 2018-09-26 - 2018-10-02 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
362. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa DENTAL PRYWATNE PRZYCHODNIE STOMATOLOGICZNE GRAŻYNA, DAWID OBODA S.C. ul. Szyperska 1, 61-754 Poznań  2018-09-20 - 2018-10-05 Wydział Zdrowia
363. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska Urząd Miejski w Trzemesznie 2018-09-24 - 2018-09-26 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
364. Realizacja zadań zleconych z zakresu organizacji i prowadzenia kwalifikacji wojskowej Urząd Miasta i Gminy Międzychód 2018-09-24 - 2018-09-26 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
365. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska Urząd Miejski w Pniewach 2018-10-01 - 2018-10-05 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
366. Realizacja zadań zleconych z zakresu organizacji i prowadzenia kwalifikacji wojskowej Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 2018-10-01 - 2018-10-03 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
367. Kontrola prawidłowości prowadzonych postępowań w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie od 1 października 2017 r. do dnia zakończenia kontroli Urząd Gminy w Wągrowcu 2018-09-26 - 2018-10-05 Wydział Polityki Społecznej
368. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu wsparcia rodziny Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu ul. Garbary 97/8 61-757 Poznań 2018-10-03 - 2018-10-10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
369. Spełnianie standardów określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starostwo Powiatowe w Obornikach ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki 2018-10-04 - 2018-10-12 Wydział Polityki Społecznej
370. Spełnianie standardów określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5 64-600 Oborniki 2018-10-04 - 2018-10-12 Wydział Polityki Społecznej
371. Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5 62-800 Kalisz 2018-10-02 - 2018-10-10 Wydział Polityki Społecznej
372. Działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych Urząd Gminy w Babiaku 2018-10-03 - 2018-10-17 Biuro Obsługi i Informatyki
373. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne Urząd Miejski w Obornikach 2018-10-04 - 2018-10-11 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
374. Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 2018-10-08 - 2018-10-19 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
375. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa ABDENTAL Sp. z o.o. ul. Wójtowska 30/2, 61-654 Poznań 2018-10-05 - 2018-10-26 Wydział Zdrowia
376. Realizacja zadań zleconych z zakresu organizacji i prowadzenia kwalifikacji wojskowej Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2018-10-08 - 2018-10-10 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
377. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 2018-10-08 - 2018-10-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
378. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa Szurkowski Medical Service GABINET REHABILITACJI Emilia Szurkowska: ul. Poznańska 34/1, 64-300 Nowy Tomyśl  2018-10-09 - 2018-10-31 Wydział Zdrowia
379. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa PIOtrKLIMASZYK OSTEO GABINET REHABILITACJI: Plac Ignacego Paderewskiego 2, 64-000 Kościan 2018-10-09 - 2018-10-31 Wydział Zdrowia
380. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Brzezinach ul. Wł. Jagiełły 14, 62-874 Brzeziny 2018-10-09 - 2018-11-09 Wydział Polityki Społecznej
381. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa DENTALSKILLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Fabryczna 61, 62-030 Luboń 2018-10-10 - 2018-10-26 Wydział Zdrowia
382. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach ul. Farna 71, 62-310 Pyzdry 2018-10-09 - 2018-11-09 Wydział Polityki Społecznej
383. Prawidłowość wydawania orzeczeń dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kwalifikacje kadry oraz organizacja pracy Zespołu Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej 2018-10-10 - 2018-11-30 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
384. Prawidłowość wydawania orzeczeń dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kwalifikacje kadry oraz organizacja pracy Zespołu Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie  2018-10-10 - 2018-11-30 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
385. Przestrzeganie warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej określonych rozporządzeniem w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej Stadion Miejski w Gnieźnie ul. Wrzesińska 27-29, 62-200 Gniezno 2018-10-10 - 2018-10-10 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
386. Przestrzeganie warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej określonych rozporządzeniem w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej Stadion Miejski w Poznaniu ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań 2018-10-11 - 2018-10-11 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
387. Przestrzeganie warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej określonych rozporządzeniem w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie ul. 17 stycznia 68, 64-100 Leszno 2018-10-12 - 2018-10-12 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Izabela Judek
Data utworzenia: 07.08.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.10.2018 - 07:25