Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2017 roku, cz. 4. [poz. 301-316]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2017 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
301. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem INDYWIDUALNA PRAKTYKA PELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-SZKOLNEJ JOLANTA MATUSIAK ul.Staszica 2 62-052 Komorniki 2017-07-17 - 2017-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
302. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomcy Społecznej w Ostrowietem 2017-07-18 - 2017-08-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
303. realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne Urząd Gminy Miłosław 2017-07-20 - 2017-07-21 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
304. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem SALOMED Sp. z o.o. ul. Wolności 4A 62-200 Gniezno 2017-07-21 - 2017-08-04 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
305. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem PECTORIAMUS Sp. z o.o. ul. Komornicka 16 62-051 Wiry 2017-07-24 - 2017-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
306. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej Stomatologia Rodzinna Małgorzata Blek - Konieczna, ul. Dworcowa 28, 62-280 Kiszkowo 2017-07-26 - 2017-08-11 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
307. Ocena realizacji stażu podyp. lekarzy oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków określonych w art. 15, ust. 5, pkt 6 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek 2017-08-01 - 2017-08-11 Wydział Polityki Społecznej
308. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym Marek Szymański Rawickie Centrum Ratownictwa ul. G. Zapolskiej 118 63-900 Rawicz 2017-07-31 - 2017-08-18 przedłużona do 2017-09-08  Wydział Polityki Społecznej
309. realizacja zadań wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dom dla Dzieci i Młodzieży w Nowym Świecie ul. Nowy Świat 10 62-740 Tuliszków 2017-07-25 - 2017-08-31 Wydział Polityki Społecznej
310. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska Urząd  Gminy Żelazków 2017-07-31 - 2017-07-31 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
311. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem JERZY BARON NZOZ SPECJALISTYCZNE CENtrUM MEDYCZNE, ul. Opolska 58, 61-433 Poznań 2017-08-01 - 2017-08-16 Wydział Polityki Społecznej
312. realizacja zaleceń pokontrolnych CIGEN SP. Z O.O. ul. Kordeckiego 39, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2017-08-01 - 2017-08-11 Wydział Polityki Społecznej
313. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej VDENT SP. Z O.O. ul. Poznańska 24 62-052 Komorniki 2017-08-03 - 2017-08-17 Wydział Polityki Społecznej
314. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 2017-07-31 - 2017-08-11 przedłużona do 2017-08-31 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
315. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie ul. Szpitalna 43 62-504 Konin 2017-07-28 - 2017-07-31 Wydział Polityki Społecznej
316. realizacja świadczeń wychowawczych (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) Urząd Miasta i Gminy Ostroróg 2017-08-01 - 2017-08-07 Wydział Polityki Społecznej

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 31.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.08.2017 - 09:23