Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2018 roku, cz. 3. [poz. 201-249]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2018 r.

 
Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
201. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim 2018-05-21 - 2018-05-25 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
202. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach
wystąpienie pokontrolne, opublikowane 6 lipca 2018 r.
Urząd Miejski w Złotowie 2018-05-21 - 2018-05-25 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
203. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa PRZYCHODNIA RODZINNA FAMILIA NOVA W ZŁOTOWIE, ul. Norwida 8, 77-400 Złotów 2018-05-21 - 2018-06-15 Wydział Zdrowia
204. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Obornikach 2018-05-23 - 2018-07-23 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
205. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa MODERN DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z O.O. ul. Hetmańska 8/2, 60-252 Poznań 2018-05-22 - 2018-06-08 Wydział Zdrowia
206. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa BEHAVIOUR PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA; FIZJOTERAPIA OPTIMA MARIOLA EJZENCHART-WOJKIEWICZ, ul. Kochanowskiego 22/6, 60-846 Poznań 2018-05-22 - 2018-06-08 Wydział Zdrowia
207. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa TELERADIOLOGY DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Piątkowska 161, 60-689 Poznań 2018-05-22 - 2018-06-08 Wydział Zdrowia
208. Prawidłowość organizacji i funkcjonowania jednostki w zakresie wybranych elementów standardu usług obowiązujących w domach pomocy społecznej  Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach 2018-05-28 - 2018-06-15 Wydział Polityki Społecznej
209. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa HOSPITAL INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z O.O. ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań 2018-05-24 - 2018-06-08 Wydział Zdrowia
210. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Złotowie 2018-05-28 - 2018-06-22
przedłużona do 2018-07-30
Wydział Polityki Społecznej
211. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 2018-05-28 - 2018-06-22 Wydział Polityki Społecznej
212. Przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu 2018-06-04 - 2018-06-19 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
213. Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Kościanie 2018-06-04 - 2018-06-20 Wydział Polityki Społecznej
214. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Psarach 2018-06-05 - 2018-06-26 Wydział Polityki Społecznej
215. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej DUO SFERA SP. Z O.O. 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 96/204 2018-06-05 - 2018-06-18 Wydział Zdrowia
216. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne Urząd Miasta i Gminy w Kępnie 2018-06-05 - 2018-06-14 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
217. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu 2018-06-06 - 2018-06-29 Wydział Polityki Społecznej
218. Prawidłowość prowadzonych postępowań w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie od 1 października 2017 r. do dnia zakończenia kontroli Urząd Miasta i Gminy Margonin 2018-06-06 - 2018-06-15 Wydział Polityki Społecznej
219. Spełnianie standardów określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 27 czerwca 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 2018-06-04 - 2018-06-08 Wydział Polityki Społecznej
220. Spełnianie standardów określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
[wystąpienie pokontrolne, opublikowane 27 czerwca 2018 r.]
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu 2018-06-04 - 2018-06-08 Wydział Polityki Społecznej
221. Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej Dla Ciebie, ul. Mieszka I 5 62-010 Pobiedziska 2018-06-08 - 2018-06-21 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
222. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa QUALITY DENT ADAMCZAK SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA, ul. Starołęcka 42, Poznań 2018-06-07 - 2018-06-22 Wydział Zdrowia
223. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa HALINA KROCZEWSKA, ul. Macieja Rataja 6, 62-700 Turek 2018-06-11 - 2018-06-22 Wydział Zdrowia
224. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa LULA CLINIC SPÓŁKA CYWILNA, ul. 8 Marca 3 F, 77-400 Złotów 2018-06-11 - 2018-06-29 Wydział Zdrowia
225. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków Starostwo Powiatowe w Śremie 2018-06-12 - 2018-06-15 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
226. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71 035 Cmentarze Urząd Miejski w Jarocinie 2018-06-11 - 2018-06-15
przedłużona do 2018-06-21
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
227. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna obsługa CEIDG Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim 2018-06-12 - 2018-06-15 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
228. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP Wioletta Bogacka 62-704 Kowale Pańskie-Kolonia 28 2018-06-18 - 2018-06-29 Wydział Zdrowia
229. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem Kompleksowa Opieka nad Kobietą Ciężarną Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań 2018-06-11 - 2018-06-27 Wydział Zdrowia
230. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem FEM-MED BEATA ŚWIDZIŃSKA, MAŁGORZATA HOROSZKIEWICZ, MACIEJ HASSAN - BARTZ SPÓŁKA JAWNA, ul. Przylesie 3, 62-070 Zakrzewo 2018-06-11 - 2018-06-27 Wydział Zdrowia
231. Prawidłowość wykorzystania dotacji na sfinansowanie wyposażenia gab. profil. zdrowotnej w zw. z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności św. opieki zdrowotnej Urząd Gminy Chodzież 2018-06-18 - 2018-06-29 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
232. Realizacja zadań zleconych w zakresie zgromadzeń publicznych Urząd Miasta Kalisza 2018-06-18 - 2018-06-22 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
233. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna obsługa CEIDG Urząd Miasta i Gminy Swarzędz 2018-06-19 - 2018-06-22 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
234. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej Mateusz Kozłowski Jabłkowo 19, 62-285 Popowo Kościelne 2018-06-13 - 2018-07-13 Wydział Polityki Społecznej
235. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim 2018-06-18 - 2018-06-22 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
236. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa NIEPUBLICZNY ZAKŁAD STOMATOLOGICZNO-LEKARSKI STOMA-MED DAWID NAWROCKI, ul. B. Chrobrego 22A,  64-410 Sieraków 2018-06-19 - 2018-07-03 Wydział Zdrowia
237. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem MICHAŁ WAWRZYNIAK GRUPA CLUE, ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań 2018-06-20 - 2018-07-13 Wydział Zdrowia
238. Wywiązywanie się z obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji  o nieruchomościach Urząd Miejski w Koninie 2018-06-19 - 2018-08-14 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
239. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem Przychodnie Medyczne Andrzej Turajski, ul. Krotowskiego 15, 62-050 Poznań 2018-06-14 - 2018-06-29 Wydział Zdrowia
240. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa ANIOŁ-MED Fizjoterapia Beata Anioł, ul. Kowalewicka 24, 60-002 Poznań 2018-06-14 - 2018-06-26 Wydział Zdrowia
241. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa MEDICON GOLUSIŃSKI I PARTNERZY LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA UL.K.JAROCHOWSKIEGO 28/2 POZNAŃ 2018-06-14 - 2018-06-29 Wydział Zdrowia
242. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 2018-06-22 - 2018-06-28 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
243. Realizacja zadań zleconych w zakresie zgromadzeń publicznych Urząd Miasta Konina 2018-06-25 - 2018-06-29 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
244. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Urząd Miasta Poznania  2018-06-18 - 2018-08-17 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
245. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku z siedzibą pod adresem: ul. Roosevelta 103, 62-200 Gniezno               2018-06-19 - 2018-07-19 Wydział Polityki Społecznej
246. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego PRZYCHODNIA LEKARSKA SALUS KICIŃSKA EICKE SPÓŁKA JAWNA, ul. Pyzderska, 62-410 Zagórów 5  2018-06-20 - 2018-07-03 Wydział Zdrowia
247. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska Urząd Gminy Kotlin 2018-06-25 - 2018-06-29 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
248. Spełnianie standardów określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckego 9 61-538 Poznań 2018-06-21 - 2018-07-04 Wydział Polityki Społecznej
249. Spełnianie standardów określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starostwo Powiatowe w Poznaniu 2018-06-21 - 2018-07-04 Wydział Polityki Społecznej
250. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna obsługa CEIDG Urząd Miejski w Chodzieży 2018-06-26 - 2018-06-29 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
251. Przygotowanie się instytucji rządowych do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu 2018-06-27 - 2018-07-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
252. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71 035 Cmentarze Urząd Gminy w Kawęczynie 2018-06-27 - 2018-06-29 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
253. Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy Wena w Lesznie ul. Starozamkowa 14a 64-100 Leszno 2018-06-27 - 2018-07-13 Wydział Polityki Społecznej
254. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa MEDIKA - Ewa Krawczyk ul. Sienkiewicza 52, 63-600 Kępno 2018-06-29 - 2018-07-13 Wydział Zdrowia
255. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa REHA ONE MAGDALENA SURDZIEL, ul. Jugosłowiańska 51,  60-149 Poznań 2018-07-02 - 2018-07-20 Wydział Zdrowia
256. Spełnianie wymagań określonych w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF.S.T.DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo 2018-06-29 - 2018-07-13 Wydział Zdrowia
257. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa WSPÓLNOTA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH LUDZKI GEST IM. JANA PAWŁA II, ul. Droga Leśna 60, 64-600 Oborniki 2018-07-02 - 2018-07-20 Wydział Zdrowia
258. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa STANISŁAW SCHNEIDER INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ;SCHNEIDER 9A, ul. Świebodzińska 9A, 60-162 Poznań 2018-07-02 - 2018-07-20 Wydział Zdrowia
259. Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur" ul. Grochowska 49a, 60-332 Poznań 2018-07-03 - 2018-07-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
260. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem SOMA MEDICA Centrum Opieki Okołoporodowej Paulina Trojan- Kaczmarek, 62-002 Suchy Las ul. Szkolna 7 2018-07-04 - 2018-07-20 Wydział Zdrowia

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Izabela Judek
Data utworzenia: 21.05.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.07.2018 - 14:27