Szkolenia dla przedstawicieli instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mieszczące się na terenie gmin powyżej 5 tys. mieszkańców, będą mogły skorzystać ze szkoleń. Konkurs zorganizowało MRPiPS w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szkolenia są skierowane w szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W wyniku konkursu podpisano 4 umowy o dofinansowanie, po jednej w każdym makroregionie.

Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do podmiotów realizujących projekty w poszczególnych makroregionach:

  • makroregion centralny obejmujący województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie: Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, telefon: 22 771 81 89, e-mail: ksi@ksi.org.pl
  • makroregion południowy obejmujący województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie: Grupa Doradcza Projekt, telefon: 12 412 13 00 , e-mail: biuro@gdp-krakow.pl
  • makroregion wschodni obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia KURSOR, telefon: 81 441 33 32 , e-mail: a.szypulska@kursor.edu.pl
  • makroregion północno-zachodni obejmujący województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie: Fundacja Pozytywne Inicjatywy, telefon: 698 684 464 , e‑mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl
Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 26.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.02.2017 - 07:31