Senior+ Edycja 2020

Edycja 2020 Programu „Senior +”  - Rusza nabór ofert.

Od 25 listopada można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zaplanowano 80 mln złotych.

Dokumenty można składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

Więcej informacji na stronie MRPiPS pod adresem:

http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/451

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-edycja-programu-senior--trwa-nabor-o...

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 02.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.12.2019 - 13:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.12.2019 - 08:48